Cjenik posredničkih usluga

za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina.
Agencije su za obavljeno posredovanje obvezne naplatiti proviziju.

Kupoprodaja

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene.

Najviša ukupna provizija: 6%

Najniža ukupna provizija: 3%

Prodaja

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine: 3%

(naplaćuje se od prodavatelja)

Zamjena

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni,
a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom 2% - 3%

Zakup i najam

iznajmljivanje i davanje u zakup
→ provizija od najmodavca i zakupodavca postotak od mjesečne najamnine

Minimalno: 75%

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci: 100%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više : 150%


unajmljivanje i zakup
→ provizija od najmoprimca i zakupnika
postotak od mjesečne najamnine

Minimalno za najam: 75%

Minimalno za zakup: 100%

Za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci: 100%

Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više: 150%

Ostale usluge

Poslovno savjetovanje i angažman posrednika: 250 kn/sat

** Procjena tržišne vrijednosti nekretnine (udaljenost do 35 km o sjedišta): 700,00 kn

* Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana,
posjedovnog lista i drugih dokumenata kod tijela državne uprave,
lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta agencije 100,00 kn

* Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista
i drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije 100 kn/sat
+2,00 kn po prijeđenom km

u cijenu nisu uračunate takse i administrativne pristojbe

za naplaćeni iznos umanjujemo posredničku proviziju kod prodaje nekretnine !!!